top of page
kalibratie ijkgewichten

Eegema altijd het juiste gewicht!

Kalibratie ijkgewichten

Voor het inplannen van uw kalibratie klik hier

 

Wat betekend : kalibreren van uw ijkgewicht (massa) ?:

 

Kalibreren van uw ijkgewicht is het vaststellen van het juiste gewicht (massa),

door uw ijkgewicht te vergelijken met de standaard om de afwijking ten opzichte van de standaard vast te stellen.

 

Wijkt uw ijkgewicht af (te licht of te zwaar) dan kan uw ijkgewicht, indien mogelijk, en zover gewenst, gejusteerd worden. Oftewel,  terug op het juiste gewicht gebracht worden, binnen de toleranties.

 

 Eegema B.V. kalibreert uw ijkgewichten per Klasse:

  • M1         (Industrie en Handel)

  • F2

  • F1           (Laboratoria)

  • E2          (Laboratoria)

 

Tijdens het kalibratie-proces worden uw gewichten nauwkeurig door ons gemeten per Klasse en getoetst aan de OIML*. U ontvangt een certificaat met meetlijst volgens NEN ISO 17025 met vermelding van de OIML* klasse.

 

Afhankelijk van de resultaat en de vereiste norm wordt uw ijkgewicht, indien mogelijk en zover gewenst, gejusteerd.  Eegema B.V. justeert uw ijkgewichten van de klasse M1 doorgaans proactief.

 

 *Wat is OIML ?

OIML:  Organisation Internationale de Métrologie Légale.

OIML is de internationale geldende norm.

In deze norm zijn de Tolerantie en Klasse vastgelegd voor massa (ijkgewichten)

www.oiml.org op bladzijde 12 worden de toleranties vermeld.

 

ISO 17025 certificering

Eegema B.V. is sinds 1994,  RvA geaccrediteerd,  onder accreditatie nummer: K081

De ISO 17025 certificering, die wij voor uw ijkgewichten kunnen verzorgen, verschaft de zekerheid dat uw geteste ijkgewichten voldoen aan alle geldende Normen- en

regelgeving en dus herleidbaar kunnen worden ingezet.

 

Kalibratie 1 mg t/m 2.500 kg

Als enig bedrijf in Nederland is Eegema B.V. bevoegd ISO 17025 gecertificeerde kalibraties uit te voeren van 1 mg tot en met 2.500 kg.

 

Wij beschikken over goed ingerichte weegkamers met verschillende balansen, om de kleinere ijkgewichten te kunnen kalibreren. De grotere ijkgewichten worden gekalibreert in een speciaal hiervoor ingerichte weeghal. Daar beschikken wij ook over verschillende balansen.

Eegema B.V. is sinds 1994 RvA geaccrediteerd onder accreditatie nummer: K081

Alle kalibraties zijn traceerbaar naar het Dutch Metrology Institute en voldoen aan de internationale ISO 9001- en ISO 17025 normen.

bottom of page