top of page

Privacy en Cookies

Algemeen

Eegema b.v. hecht als kalibratielaboratorium veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de opdracht die u aan ons verleent.

Vertrouwelijkheid overige gegevens

Alle informatie die Eegema B.V. van haar klant ontvangt, met uitzondering van informatie die de klant openbaar beschikbaar stelt, of indien anders is overeengekomen tussen Eegema BV en de klant, wordt als bedrijfseigen informatie beschouwd en vertrouwelijk behandeld.

Derden

Eegema b.v. zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Eegema b.v. daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Eegema b.v. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

 

Bewaartermijn

Eegema b.v. bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten op www.eegema.nl laat u uw (persoons)gegevens bij Eegema b.v. achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen.

 

Indien u op een vacature reageert en uw cv meestuurt, zal Eegema b.v. deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Eegema b.v. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Eegema b.v. daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

 

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Eegema b.v. verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • te reageren op vragen en opmerkingen;

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten

  • uitnodigingen te sturen;

  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;

  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Eegema b.v.;

  • sollicitatieprocedures uit te voeren;

  • klachten te behandelen.

 

Eegema b.v. kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Eegema b.v. daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Eegema b.v. stelt.

 

Uitnodiging

Slechts met uw toestemming zult u een uitnodiging voor een her kalibratie ontvangen. Wanneer u zich wenst af te melden voor onze uitnodigingen dan kunt u zich afmelden via info@eegema.nl

 

Cookies en passieve tracking


Eegema b.v. maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

Eegema b.v. gebruikt cookies om:

  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;

  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

 

Eegema b.v. gebruikt deze informatie om het verkeer op haar website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

 

Google Analytics

De website Eegema b.v. maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

 

Wijzigingen

Eegema b.v. behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Eegema b.v. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Eegema b.v. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

 

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

bottom of page